Tarieven en vergoeding

Tarieven

 

Arts voor Homeopathie en regulier arts

Ana Mirela Miclea is arts voor homeopathie en is registerlid bij AVIG, de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde.  AVIG artsen die registerlid zijn, werken volgens strikte eisen op het gebied van kwaliteit, opleiding, klachtregeling en tuchtrecht en voldoen aan AVIG kwaliteitseisen. De KNMG-gedragsregels voor artsen, alsmede de KNMG-gedragsregel ‘de arts en niet-reguliere behandelwijzen’ uit 2008 maken integraal onderdeel uit van het AVIG-kwaliteitsreglement 

 

(Gedeeltelijke) vergoeding consult door zorgverzekering

Consulten van AVIG artsen komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraars als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering (klik hier). Registerleden van AVIG zijn artsen of tandartsen met een vermelding in het BIG-register. Daarnaast hebben zij een opleiding gevolgd aan één van de door AVIG geaccrediteerde opleidingsinstituten of een aantoonbaar vergelijkbare opleiding.

 

Tarieven Homeopathie Miclea Hilvarenbeek - Tilburg

 Eerste consult   70 euro
 Vervolgconsult  40 euro
 Telefonisch consult  40 euro

 

Afhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u de kosten voor een consult (deels) vergoed. 

 

Artsenpraktijk voor Homeopathie Miclea Hilvarenbeek - Tilburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, onder nummer 52666336.

 

Op afspraak kunt u alle dagen van de week terecht bij Artsenpraktijk voor Homeopathie Miclea Hilvarenbeek, ook in het weekend. Neem contact op voor het maken van een afspraak. 

 

AGB code praktijk: 84-(0)56137

AGB code zorgverlener: 84-029380

Registratienummer BIG: 69911349201

AVIG lidnummer: 1146